zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-03Marcin GARBOWSKI – Transhumanizm. Geneza – założenia – krytyka


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Wszystkie nurty filozoficzne czy bardziej złożone ideologie osiągają taki moment rozwoju, kiedy można określić ich kanon. Niniejszy artykuł przedstawia próbę syntezy transhumanizmu w jego niejednorodnej genezie ideologicznej, jak również opisania kilku wiodących odnóg tego prądu umysłowego. Przedstawione zostały historyczne źródła samego terminu „transhumanizm”; omówiono też najbardziej rozpowszechnione definicje transhumanizmu, ujmując jego dwa wiodące aspekty: badawczo-krytyczny oraz kulturowo-społeczny. Artykuł opisuje również poglądy najważniejszych przedstawicieli transhumanizmu oraz poparcie, jakiego udzielają mu czołowe instytucje publiczne oraz koncerny. Tekst uzupełniają nawiązania do typowych zarzutów pojawiających się wobec transhumanizmu, szczególnie w aspekcie jego moralnych konsekwencji.

Słowa kluczowe: transhumanizm, osobliwość technologiczna, scjentyzm, naturalizm

Kontakt: Katedra Ogólnej Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: Marcin.s.garbowski@gmail.com

Tel. 533357535Pliki do pobrania:

» 111_Garbowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887