zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-06Grzegorz HOŁUB – Transhumanizm a koncepcja osoby


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor podejmuje zagadnienie transhumanizmu, koncentrując się na prześledzeniu kwestii osoby w świetle poglądów transhumanistycznych oraz analizie proponowanej przez zwolenników tego stanowiska idei przesyłu osoby do maszyn, w szczególności komputerów. W tym aspekcie autor analizuje idee rozwijane przez Raya Kurzweila: (1) prawo przyspieszonych zwrotów; (2) projekt skanowania jednostki ludzkiej, przenoszenia uzyskanych w ten sposób danych do komputera, udoskonalanie tych informacji i zapisywanie ich na nowym nośniku; (3) poglądy dotyczące osoby. W podsumowaniu autor przeprowadza krytyczną ocenę stanowiska Kurzweila.

Pojęcie osoby pojawiające się w rozważaniach transhumanistycznych ma korzenie w myśleniu naturalistycznym. Osoba jest tu rozumiana jako wiązka informacji, które można skopiować, przesłać, udoskonalać i ponownie zapisywać. Projekt transhumanistyczny jest efektem myślenia redukcjonistycznego, ponieważ osoba prezentowana jest w nim jako rzeczywistość jednowymiarowa – zdaniem transhumanistów nie istnieje żadna wyższa zasada kierująca jej istnieniem. Podejście to nie pozwala zatem na uchwycenie złożoności i bogactwa rzeczywistości osobowej. Co więcej, perspektywa osoby, która działa i ujawnia się przez swoje zewnętrzne manifestacje, jest w stanowisku transhumanistycznym nieobecna. Bierze się natomiast pod uwagę perspektywę odwrotną: manifestacje osoby rozumiane są jako czynniki konstytuujące osobę. Mamy tu zatem do czynienia z odwróconym porządkiem metafizycznym – rzeczywistość osoby jako osoby nie istnieje albo staje się rezultatem czegoś innego: procesów naturalnych.

Słowa kluczowe: transhumanizm, osoba, naturalizm, Ray Kurzweil

Kontakt: Katedra Bioetyki, Wydział Filozoficzny,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków

E-mail: grzegorz.holub@upjp2.edu.pl

www.upjp2.edu.pl/edumod/pracownik/4/

www.grzegorzholub.comPliki do pobrania:

» 111_Holub.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887