zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-11Anna IRSAK – W obronie (tradycyjnej) medycyny


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Idee transhumanistyczne zyskują coraz większą popularność i coraz odważniej próbuje się je realizować. Wymaga to jednak współpracy z medycyną, która – jak każda ludzka aktywność – ma swoją istotę i właściwe sobie cele. Tradycyjnie ujęta medycyna za swój główny, niezmienny cel uważa leczenie i pomoc pacjentowi. Dobro pacjenta jest dla niej najwyższą wartością. Możliwość współpracy medycyny z transhumanizmem wymaga zatem z jego strony szacunku dla indywidualnego człowieka i realizacji celu, którym jest leczenie. Czy transhumanizm może spełnić te warunki? Czy jest zainteresowany dobrem osoby i jej leczeniem? Czy medycyna otwarta na idee transhumanistyczne zasługuje na miano medycyny? W artykule przedstawiono porównanie tradycyjnej medycyny i transhumanizmu pod względem celów, którymi się kierują, oraz środków, którymi starają się te cele osiągnąć. Wniosek z tego porównania stanowi wskazanie na tradycyjną medycynę jako na dyscyplinę, która autentycznie odpowiada dobru człowieka.

Słowa kluczowe: transhumanizm, tradycyjna medycyna, cele medycyny, filozofia medycyny

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: annairsak1@wp.plPliki do pobrania:

» 111_Irsak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887