zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-13Andrzej KIEPAS – Od odpowiedzialności nauki i techniki do współodpowiedzialności technonauki


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł omawia problem odpowiedzialności w kontekście procesów przemian i rozwoju nauki i techniki. Zmiany w sposobie funkcjonowania nauki i techniki w społeczeństwie oraz problemy związane z upowszechnianiem ich rezultatów stanowią wyzwanie skierowane między innymi w stronę ich odpowiedzialności. Równolegle z tymi zmianami zachodzić muszą także zmiany w sposobie pojmowania odpowiedzialności i jej wymagań. Artykuł wskazuje na ewolucję odpowiedzialności nauki i techniki, opartej na zasadach zadośćuczynienia i prewencji, do współodpowiedzialności technonauki.

Słowa kluczowe: nauka i technika, technonauka, odpowiedzialność, współodpowiedzialność, odpowiedzialne badania i innowacje, wartościowanie technik

Kontakt: Zakład Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacji, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych,
Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

E-mail: andrzej.kiepas@us.edu.pl

http://pracownik.us.edu.pl/us-addressbook/emp/11122Pliki do pobrania:

» 111_Kiepas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887