zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-13Andrzej KIEPAS – Od odpowiedzialności nauki i techniki do współodpowiedzialności technonauki


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł omawia problem odpowiedzialności w kontekście procesów przemian i rozwoju nauki i techniki. Zmiany w sposobie funkcjonowania nauki i techniki w społeczeństwie oraz problemy związane z upowszechnianiem ich rezultatów stanowią wyzwanie skierowane między innymi w stronę ich odpowiedzialności. Równolegle z tymi zmianami zachodzić muszą także zmiany w sposobie pojmowania odpowiedzialności i jej wymagań. Artykuł wskazuje na ewolucję odpowiedzialności nauki i techniki, opartej na zasadach zadośćuczynienia i prewencji, do współodpowiedzialności technonauki.

Słowa kluczowe: nauka i technika, technonauka, odpowiedzialność, współodpowiedzialność, odpowiedzialne badania i innowacje, wartościowanie technik

Kontakt: Zakład Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacji, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych,
Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

E-mail: andrzej.kiepas@us.edu.pl

http://pracownik.us.edu.pl/us-addressbook/emp/11122Pliki do pobrania:

» 111_Kiepas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887