zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-12Kazimierz KRZYSZTOFEK – Człowiek – społeczeństwo – technologie. Między humanizmem a transhumanizmem i posthumanizmem


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach społeczeństwa wiedzy kształtuje się moc sprawcza działających podmiotów ludzkich. Jedno z istotnych pytań, na które chcemy odpowiedzieć, sprowadza się do tego, czy człowiek dysponujący lepszymi narzędziami dysponuje też większymi możliwościami kontroli nad swymi działaniami oraz większymi możliwościami przewidywania skutków swoich działań, czy też intencjonalność zamiaru nie zawsze oznacza intencjonalność skutku ze względu na jego alienację od sprawcy.

Słowa kluczowe: humanizm, transhumanizm, posthumanizm, sprawczość, podmiotowość, technologie cyfrowe

Kontakt: Katedra Socjologii, Instytut Nauk Społecznych,
Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

E-mail: kkrzysz1@swps.edu.pl

www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/46-socjologia/3109-dr-hab-kazimierz-krzysztofek-prof-uniwersytetu-swpsPliki do pobrania:

» 111_Krzysztofek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887