zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-14Robert POCZOBUT – Transhumanizm a kognitywistyka


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest analiza wybranych problemów dotyczących relacji między transhumanizmem a współczesną kognitywistyką. W części pierwszej omawiam główne założenia transhumanizmu ze szczególnym podkreśleniem zakładanej na jego gruncie koncepcji umysłu, a także związków transhumanizmu z nauką, fantastyką naukową, utopią i religią. W części drugiej pokazuję, na czym polegają różnice metodologiczne między kognitywistyką a transhumanizmem. Udzielam również odpowiedzi na pytanie, czy koncepcja umysłu przyjmowana przez transhumanistów jest zgodna w wynikami badań prowadzonych w kognitywistyce.

Słowa kluczowe: kognitywistyka, transhumanizm, umysł poznanie, wzmocnienie poznawcze, obliczeniowa teoria umysłu

Kontakt: Zakład Epistemologii i Kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
E-mail: rpoczobut@gmail.com

http://filozofia.uwb.edu.pl/struktura/22-zakad-ontologii-i-epistemologii/10-robert-poczobut.htmlPliki do pobrania:

» 111_Poczobut.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887