zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-14Robert POCZOBUT – Transhumanizm a kognitywistyka


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest analiza wybranych problemów dotyczących relacji między transhumanizmem a współczesną kognitywistyką. W części pierwszej omawiam główne założenia transhumanizmu ze szczególnym podkreśleniem zakładanej na jego gruncie koncepcji umysłu, a także związków transhumanizmu z nauką, fantastyką naukową, utopią i religią. W części drugiej pokazuję, na czym polegają różnice metodologiczne między kognitywistyką a transhumanizmem. Udzielam również odpowiedzi na pytanie, czy koncepcja umysłu przyjmowana przez transhumanistów jest zgodna w wynikami badań prowadzonych w kognitywistyce.

Słowa kluczowe: kognitywistyka, transhumanizm, umysł poznanie, wzmocnienie poznawcze, obliczeniowa teoria umysłu

Kontakt: Zakład Epistemologii i Kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
E-mail: rpoczobut@gmail.com

http://filozofia.uwb.edu.pl/struktura/22-zakad-ontologii-i-epistemologii/10-robert-poczobut.htmlPliki do pobrania:

» 111_Poczobut.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887