zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-15Zenon E. ROSKAL – (Astro)humanistyka w transhumanistycznym świecie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Astrohumanizm opiera się na idei, zgodnie z którą ogólnoludzka cywilizacja musi z konieczności rozwijać swoje potencjały do maksymalnych granic. Astrohumaniści twierdzą, że ludzka cywilizacja zakorzeniona w oświeceniowych ideałach stanowi wartość absolutną i jest ewolucyjnym postępem w historii kosmosu.

W artykule astrohumanizm został przedstawiony jako przedmiot materialny (astro)humanistyki i równocześnie jako rodzaj technoutopii, ale także jako współczesna postać humanizmu. Sceptycyzm wobec astrohumanizmu bierze się głównie stąd, że nie jest on w stanie zrealizować swoich celów.

Słowa kluczowe: astrohumanizm, humanizm, transhumanizm, astrohumanistyka, postęp ewolucyjny, technoutopia

Kontakt: Katedra Filozofii Przyrody, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: kronos@kul.pl

http://www.kul.pl/zenon-roskal,1558.htmlPliki do pobrania:

» 111_Roskal.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887