zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-05Artur ANDRZEJUK – Na rozdrożu, czyli historyk filozofii o ethosie pracownika naukowego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor, nawiązując do klasycznej koncepcji uniwersytetu jako wspólnoty nauczających i nauczanych, których jednoczy bezinteresowne poszukiwanie prawdy, omawia współczesne sposoby realizowania ethosu naukowca, którego postrzega w tradycyjnym sensie jako „sługę prawdy”. Temat tego ethosu rozwijany jest z punktu widzenia pracownika nauki jako twórcy, nauczyciela i mistrza oraz recenzenta i eksperta. W artykule szeroko omawia się akty normatywne dotyczące ethosu naukowca i krytycznie ocenia postępujący proces biurokratyzacji nauki. Autor postuluje, aby wzorem klasycznego uniwersytetu mniej było w relacjach ludzi nauki prawa, a więcej etyki.

Słowa kluczowe: prawda, uniwersytet, nauczanie, etyka, etos pracownika naukowego, biurokratyczne zarządzanie nauką

Kontakt: Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Wóycickiego 1/3, blok 19, 01-938 Warszawa

E-mail: katedra@uksw.edu.pl
Tel. 48 22 5699724
www.katedra.uksw.edu.pl
www.filozofia.uksw.edu.pl/node/135

 Autor dziękuje Michałowi Zembrzuskiemu za lekturę artykułu przed wysłaniem tekstu do redakcji „Ethosu” i za jego cenne uwagi.Pliki do pobrania:

» 112andrzejuk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887