zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-05Artur ANDRZEJUK – Na rozdrożu, czyli historyk filozofii o ethosie pracownika naukowego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor, nawiązując do klasycznej koncepcji uniwersytetu jako wspólnoty nauczających i nauczanych, których jednoczy bezinteresowne poszukiwanie prawdy, omawia współczesne sposoby realizowania ethosu naukowca, którego postrzega w tradycyjnym sensie jako „sługę prawdy”. Temat tego ethosu rozwijany jest z punktu widzenia pracownika nauki jako twórcy, nauczyciela i mistrza oraz recenzenta i eksperta. W artykule szeroko omawia się akty normatywne dotyczące ethosu naukowca i krytycznie ocenia postępujący proces biurokratyzacji nauki. Autor postuluje, aby wzorem klasycznego uniwersytetu mniej było w relacjach ludzi nauki prawa, a więcej etyki.

Słowa kluczowe: prawda, uniwersytet, nauczanie, etyka, etos pracownika naukowego, biurokratyczne zarządzanie nauką

Kontakt: Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Wóycickiego 1/3, blok 19, 01-938 Warszawa

E-mail: katedra@uksw.edu.pl
Tel. 48 22 5699724
www.katedra.uksw.edu.pl
www.filozofia.uksw.edu.pl/node/135

 Autor dziękuje Michałowi Zembrzuskiemu za lekturę artykułu przed wysłaniem tekstu do redakcji „Ethosu” i za jego cenne uwagi.Pliki do pobrania:

» 112andrzejuk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887