zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-04Andrzej GNIAZDOWSKI – Polityczny etos fenomenologii


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przedmiotem artykułu jest rekonstrukcja światopoglądu politycznego Edmunda Husserla. Główny temat stanowi relacja między tym światopoglądem a ideą fenomenologii jako „ścisłej nauki”, rozumianej tutaj jako nauka sensu stricto. W odróżnieniu od Martina Heideggera, który w idei tej nie widział nic innego, jak tylko oderwany od rzeczywistości, „godny politowania banał”, autor tekstu interpretuje ją jako właściwy wyraz postawy politycznej samego Husserla. Broni tezy, że sensem tej postawy była radykalna krytyka polityczna, która pozwala fenomenologii również dziś wejść w konfrontację z głównymi kierunkami współczesnej filozofii politycznej.

Słowa kluczowe: fenomenologia, nauka, filozofia polityczna, światopogląd, Husserl, Heidegger

Kontakt: Zespół Antropologii Filozoficznej i Antropologii Społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

E-mail: agniazdo@ifispan.waw.pl
Tel. 22 8267181
http://www.ifispan.pl/members/agniazdoifispan-waw-pl/Pliki do pobrania:

» 112gniazdowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887