zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-14Krzysztof LOSKA – Gościnność warunkowa czy bezwarunkowa?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Punktem wyjścia artykułu jest filozoficzna propozycja Jacques’a Derridy, który w swoich późnych pismach koncentrował się na pojęciu gościnności jako kategorii rozważanej w dwóch powiązanych ze sobą wymiarach – etycznym i politycznym. Pierwszy z aspektów dotyczy stosunków międzyludzkich, drugi zaś relacji między instytucjami państwowymi a jednostkami. W niniejszym tekście pragnę pokazać, w jaki sposób zasada gościnności została przedstawiona we współczesnym kinie francuskim i transnarodowym w filmach Philippe’a Lioreta, Abdelatiffa Kechiche’a i Akiego Kaurismäkiego, czyli przez reżyserów, którzy starali się pokazać ograniczenia narzucone przez państwo na stosowaną niegdyś w praktyce zasadę.

Słowa kluczowe: dekonstruktywizm, Jacques Derrida, film francuski, imigranci

Tekst powstał w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego nr 2013/11/B/HS2/02887.

Kontakt: Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 4,
30-348 Kraków

E-mail: krzysztof.loska@uj.edu.pl
http://www.film.uj.edu.pl/prof-dr-hab.-krzysztof-loskaPliki do pobrania:

» 112loska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887