zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-10Dariusz ŁUKASIEWICZ – O filozoficznych podstawach prawd teologicznych


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest próbą opisu relacji między filozofią a opartym na religii chrześcijańskiej objawieniu. Rozważane są dwa modele relacji filozofii i objawienia, a mianowicie augustyński, głoszący pierwszeństwo objawienia wobec filozofii, i tomistyczny, głoszący wzajemną niezależność obu dziedzin. Teza artykułu wskazuje, że żaden z tych modeli nie jest – z różnych względów – zadowalający. Kontekstem rozważań jest analiza czterech głównych współczesnych odmian teizmu chrześcijańskiego: teizmu klasycznego, molinizmu, teizmu otwartego oraz teizmu probabilistycznego.

Słowa kluczowe: Bóg, filozofia, teologia, objawienie, teizm

Kontakt: Zakład Logiki i Ontologii, Instytut Filozofii, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz

E-mail: dlukas@ukw.edu.pl
Tel. 52 3626709
http://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/dariusz_lukasiewicz/Pliki do pobrania:

» 112lukasiewicz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887