zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-13Aldona POBOJEWSKA – Filozofować razem z uczniami. Rola edukacji filozoficznej w szkole


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Edukacja filozoficzna niesie ze sobą olbrzymi potencjał zarówno w sferze kształcenia, jak i wychowania. Ze względu na specyfikę naszych czasów i związane z nią zadania szkoły koncentruję się na drugim z tych obszarów. Odwołuję się przy tym do antycznego rozumienia filozofii skoncentrowanej na formowaniu jednostki, które ma być konsekwencją podejmowanego przez wychowanków filozofowania. W drugiej części tekstu przedstawiam korzyści z niego płynące. Natomiast w pierwszej jego części wskazuję przesłanki, na których buduję swój wywód.

Słowa kluczowe: edukacja filozoficzna, moralna i intelektualna samodzielność, filozofowanie, myślenie, dialog, kompetencje społeczne

Kontakt: Katedra Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny,
Uniwersytet Łódzki,
ul. Kopcińskiego 16/18, 90-242 Łódź

E-mail: aldonap@uni.lodz.pl
Tel. 42 6356135
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/ap/Pliki do pobrania:

» 112pobojewska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887