zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-07Marek P. PROKOP – Kultura – filozofia – człowiek. Esej o filozofii klasycznej jako inspiracji życia godziwego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Filozofia jest częścią kultury, co oznacza, że kultura ma zakres szerszy niż filozofia. Obie są jednak wytworami człowieka, produktami jego działalności. Obie również – w skali dziejów człowieka – mają wpływ na jego poszczególne wytwory: zarówno na materialne, jak i na duchowe produkty jego działania. Tak jak każda działalność ludzka może być dobra lub zła, tak i kultura, a w niej filozofia, może być dobra, czyli budować i wyrażać miłość, wielkość i godność człowieka, lub może okazać się zła, niszcząc dobro oraz wskazując na ludzką małostkowość, słabość czy przekorność. Oczywiście nasuwa się pytanie, czy działalność człowieka, którą określamy jako złą bądź niszczącą, można jeszcze nazywać kulturą. Aby jednak dobrze zrozumieć, czym jest kultura, a czym filozofia, należy przede wszystkim ustalić, czym jest podmiot, który je wyznacza, tworzy i przyswaja, czyli kim jest człowiek, który kulturę i filozofię przyjmuje jako humanistyczne dziedzictwo, zarazem je kształtując, ulepszając, tworząc i rozpowszechniając. Bez zrozumienia tego, że człowiek jest osobą i jako taki jest realnie istniejącym i niepowtarzalnym w swojej istocie bytem intelektualno-wolitywnym, wszelkie teorie czy ideologie będą próżnymi, życzeniowymi dywagacjami.

Słowa kluczowe: filozofia, filozofia klasyczna, człowiek, osoba, podmiot, kultura, paideia, Tomasz z Akwinu, Bóg, wartość, dialog

Kontakt: 137 bld Stalingrad apt.100, 94400 Vitry-sur-Seine, France

E-mail: mp.prokop@libertysurf.fr
http://www.ekspedyt.org/author/marek-p-prokopPliki do pobrania:

» 112prokop.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887