zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-17Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Karola Wojtyły Promieniowanie ojcostwa jako dzieło otwarte


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł ukazuje związki myśli filozoficznej i teologicznej Karola Wojtyły–Jana Pawła II z jego twórczością literacką. Dramat Promieniowanie ojcostwa interpretowany jest jako dzieło otwarte w dwojakim sensie. Po pierwsze, podstawowe wątki tematyczne tego dramatu rozwijane są w późniejszych tekstach filozoficznych i teologicznych autora. Po drugie, określenie „dzieło otwarte” wskazuje na egzystencjalny, misteryjny wymiar myśli obecnej w dramacie. Wskazując na komplementarność gatunków, autor proponuje rozwiązanie sporu, czy dramat Wojtyły jest „dramatem myśli”, czy też „misterium”. Myślenie Karola Wojtyły cechuje zmysł syntezy, łączy on bowiem ujęcie osoby jako substancji z ujęciem osoby jako relacji i korzysta z danych fenomenologicznych oraz z danych Objawienia w uprawianiu antropologii. Poetyckie medytacje nad ojcostwem zawarte w Promieniowaniu ojcostwa (1964) i w Tryptyku rzymskim (2003) odsłaniają adekwatny sens chrześcijańskiej wizji człowieka jako imago Dei i pozwalają odkrywać oraz kontemplować prawdę o wielkości człowieka w świetle prawdy o Bogu jako źródle człowieczeństwa.

Słowa kluczowe: dramaty Karola Wojtyły, Promieniowanie ojcostwa, Tryptyk rzymski, Jan Paweł II jako poeta, dramat myśli, misterium, filozofia w literaturze

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: awierzbicki@kul.lublin.pl
Tel. 81 445 4039
http://www.kul.pl/art_16041.htmlPliki do pobrania:

» 112wierzbicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887