zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-17Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Karola Wojtyły Promieniowanie ojcostwa jako dzieło otwarte


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł ukazuje związki myśli filozoficznej i teologicznej Karola Wojtyły–Jana Pawła II z jego twórczością literacką. Dramat Promieniowanie ojcostwa interpretowany jest jako dzieło otwarte w dwojakim sensie. Po pierwsze, podstawowe wątki tematyczne tego dramatu rozwijane są w późniejszych tekstach filozoficznych i teologicznych autora. Po drugie, określenie „dzieło otwarte” wskazuje na egzystencjalny, misteryjny wymiar myśli obecnej w dramacie. Wskazując na komplementarność gatunków, autor proponuje rozwiązanie sporu, czy dramat Wojtyły jest „dramatem myśli”, czy też „misterium”. Myślenie Karola Wojtyły cechuje zmysł syntezy, łączy on bowiem ujęcie osoby jako substancji z ujęciem osoby jako relacji i korzysta z danych fenomenologicznych oraz z danych Objawienia w uprawianiu antropologii. Poetyckie medytacje nad ojcostwem zawarte w Promieniowaniu ojcostwa (1964) i w Tryptyku rzymskim (2003) odsłaniają adekwatny sens chrześcijańskiej wizji człowieka jako imago Dei i pozwalają odkrywać oraz kontemplować prawdę o wielkości człowieka w świetle prawdy o Bogu jako źródle człowieczeństwa.

Słowa kluczowe: dramaty Karola Wojtyły, Promieniowanie ojcostwa, Tryptyk rzymski, Jan Paweł II jako poeta, dramat myśli, misterium, filozofia w literaturze

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: awierzbicki@kul.lublin.pl
Tel. 81 445 4039
http://www.kul.pl/art_16041.htmlPliki do pobrania:

» 112wierzbicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887