zobacz powiększenie


ETHOS FILOZOFII 4 (112)


Cena brutto: 20,00 PLN

ETHOS
Rok 28
2015 nr 4(112)

ETHOS FILOZOFII

KU ISTOCIE

KORZENIE

AUTOREFLEKSJA

MIĘDZY FILOZOFIĄ A TEOLOGIĄ

GRANICE I MOŻLIWOŚCI

 

KU ETHOSOWI SPOŁECZNEMU

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

 OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Jolanta PROCHOWICZ – Kobieta w Kościele (rec. Z. Radzik, Kościół kobiet, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015)
 • Urszula MOTYKA – O dramacie i teatrze religijnym (rec. Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin Profesor Ireny Sławińskiej, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014)
 • Michael MUSIELEWICZ – Pojęcie suwerenności narodu a problemy dnia dzisiejszego (rec. G. Nootens, Popular Sovereignty in the West: Polities, Contention, and Ideas, Routledge, New York 2013)
 • Propozycje „Ethosu” (św. Hildegarda z Bingen, Wyjaśnienie „Symbolu” św. Atanazego, tłum. i oprac. M. Kowalewska, Centrum Oświatowo Dydaktyczne–Wydawnictwo Adalbertinum, Ełk 2015; Historia filozofii arabskiej, tłum. K. Pachniak, A. Wąs SVD, red. P. Adamson, R.C. Taylor, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015).

SPRAWOZDANIA

 • Krzysztof DYBCIAK – Jan Paweł II w dialogu dwóch kultur (XI Międzynarodowe spotkania literacko-artystyczne „Dialog dwóch kultur”, Krzemieniec–Lwów–Stawisko, 4-9, 19 IX 2015)
 • Urszula DUDZIAK – W obronie życia i jego świętości (VI Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. dr hab. Tadeusza Stycznia „Wielcy obrońcy życia”, KUL, Lublin, 23 III 2015)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Mirosława CHUDA – Filozofia i nauka w służbie...

BIBLIOGRAFIA

 • Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o ethosie poszukiwania prawdy. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2015 (oprac. Maria FILIPIAK)

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887