zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-1-113-10Marek M. DZIEKAN – Al-Dżahiz i jego traktat O zachowywaniu tajemnicy i powstrzymywaniu języka


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule dokonano przekładu na język polski arabskiego traktatu Kitnan as-sirr wa-hafz al-lisan – O zachowywaniu tajemnicy i powstrzymywaniu języka – autorstwa Abu Usmana al-Dżahiza, arabskiego intelektualisty z przełomu ósmego i dziewiątego wieku. Traktat stanowi ciekawy przykład średniowiecznej arabsko-muzułmańskiej literatury parenetycznej i ukazuje bliskowschodnią refleksję o charakterze etycznym, filozoficznym i teologicznym. Przekład poprzedzony został wstępem obejmującym podstawowe informacje o autorze oraz informacje o okolicznościach powstania tekstu. Wskazano także na jego kontekst historyczno-kulturowy.

Słowa kluczowe: al-Dżahiz, Arabowie, islam, etyka, tajemnica, milczenie, literatura parenetyczna

Kontakt: Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,
Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 59a, 90-131 Łódź

E-mail: mmdziekan@interia.pl
Tel. 42 6354232
http://www.kbwipa.uni.lodz.pl/onas.phpPliki do pobrania:

» 113Dziekan.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887