zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-1-113-09Dorota KORWIN-PIOTROWSKA – Milczenie i nie-milczenie współczesności


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule scharakteryzowana jest relacja między tzw. dojmującym milczeniem (indywidualnym i zbiorowym) a nie-milczeniem, rozumianym jako zerwanie milczenia. Z tej perspektywy przedstawione są trzy zagadnienia: problem współczesnego kryzysu słowa (którego początki sięgają przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku); kwestie napięć między milczeniem a językiem w świetle „zwrotu lingwistycznego” w drugiej połowie dwudziestego wieku i jego konsekwencjami w humanistyce; związek między milczeniem a podejściem nieantropocentrycznym w badaniach kulturowych.

Słowa kluczowe: milczenie, nie-milczenie, dojmujące milczenie, antropologia milczenia, zwrot lingwistyczny, humanizm, posthumanizm

Kontakt: Katedra Lingwistyki Komputerowej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
Uniwersytet Jagielloński,
ul. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail: korwin@uj.edu.pl
Tel. 12 6645667; 12 6645848Pliki do pobrania:

» 113Korwin.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887