zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-1-113-11Krzysztof KOSIOR – „Szlachetne milczenie” we wczesnym buddyzmie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Zgodnie z informacjami zawartymi w kanonie palijskim zachowywanie milczenia było codzienną praktyką mnichów ze zgromadzenia założonego i kierowanego przez Buddę. W artykule przywołuje się zdarzenia i sytuacje, w których Budda i jego uczniowie powstrzymują się od mówienia. Szczególną uwagę zwraca się na dwa rodzaje kultywowania ciszy nazwane „szlachetnym milczeniem” (palij. ariya tuṇhibhāva). Pierwszy to niezabieranie głosu przez mnichów podczas ich przebywania w grupie, drugi to element skupienia, warunkujący postęp w medytacji i osiągnięcie wyzwolenia od cierpienia.

Słowa kluczowe: szlachetne milczenie, soteriologia buddyjska, dyscyplina mnisza, medytacja

Kontakt: Zakład Religioznawstwa i Filozofii Wschodu, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

E-mail: krzysztof.kosior@umcs.lublin.pl; krzykosior@wp.pl
Tel. 81 5372838
http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1269,pl.htmlPliki do pobrania:

» 113Kosior.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887