zobacz powiększenie


Ireneusz ZIEMIŃSKI – O (nie)możliwości dialogu między religiami


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor stara się uzasadnić tezę o niemożliwości autentycznego dialogu międzyreligijnego, rozumianego jako wspólne poszukiwanie prawdy. Głównym powodem jest to, że autentyczny wyznawca określonej religii – przystępując do wspólnego poszukiwania prawdy z wyznawcami innych religii – musiałby w punkcie wyjścia zawiesić przekonanie o słuszności własnej wiary; tego jednak od nikogo żądać nie można. W takim razie dialog międzyreligijny jest możliwy jedynie jako zwalczanie wierzeń uważanych za fałszywe, nawracanie innowierców, potwierdzenie własnej tożsamości religijnej lub ekspresja własnych przekonań. Podobne trudności dotyczą dialogu ekumenicznego w chrześcijaństwie.

Słowa kluczowe: religia, dialog, wiara, Bóg, Kościół

Kontakt: Zakład Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Szczeciński,
ul. Krakowska 71/79, 71-017 Szczecin

E-mail: Ireneusz.Zieminski@univ.szczecin.pl
http://www.us.szc.pl/main.php/zieminskiPliki do pobrania:

» 113Zieminski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887