zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-2-114-13Joanna BIELSKA-KRAWCZYK – Meandry wizualności w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł poświęcony jest kwestiom przeglądowym związanym z widzeniem i wizualnością w prozie Herlinga-Grudzińskiego. Ukazuje funkcje oka i widzenia oraz znaczenia nadawane przez pisarza kreowanym obrazom literackim. Zwraca też uwagę na stylistyki malarskie, stanowiące kontekst dla zrozumienia pewnej eklektyczności warstwy wizualnej prac Grudzińskiego. Na przykładzie fragmentów z opowiadania Wieża prezentuje też sensualne bogactwo stosowanych przez tego autora rozwiązań, koncentrując się na określonym wycinku warsztatu Herlinga i jednocześnie przypominając o celach realizowanych przez niego przy pomocy wybranych zabiegów.

Słowa kluczowe: oko, widzenie, wizualność, obraz, fokalizacja, sensualność, antropologiczny wymiar sztuki

Kontakt: Zakład Filmu i Kultury Audiowizualnej, Katedra Kulturoznawstwa,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

E-mail: lebroso@poczta.onet.pl
http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/index.php/dr-joanna-bielska-krawczykPliki do pobrania:

» 114_Bielska_Krawczyk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887