zobacz powiększenie


Benjamin HARSHAV – Kwiaty nie mają nazw (tłum. I. Piekarski)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule zaprezentowany został historyczny związek narodu żydowskiego z językiem hebrajskim, a także proces, który doprowadził do odrodzenia się tego języka w obrębie kultury żydowskiej. Autor ukazuje przywiązanie Żydów w Diasporze do trzech języków: hebrajskiego, aramejskiego i jidysz, wskazuje także na główną rolę, jaką w odrodzeniu hebrajskiego jako języka mówionego odegrał pochodzący z Litwy intelektualista Eliezer Ben Jehuda. Nie bez znaczenia dla stworzenia pierwszych syjonistycznych osad w Palestynie były również wysiłki podjęte przez francuskiego filantropa barona Edmonda Jamesa de Rothschild.

Słowa kluczowe: hebrajskie odrodzenie, wielka żydowska wojna językowa, współczesna rewolucja żydowska, język a tożsamość, Eliezer Ben Jehuda

Podstawa przekładu: B. Harshav, Flowers Have No Names, „Natural History” 2009, t. 118, nr 1, s. 24-29.Pliki do pobrania:

» 114_Harshav.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887