zobacz powiększenie


Benjamin HARSHAV – Kwiaty nie mają nazw (tłum. I. Piekarski)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule zaprezentowany został historyczny związek narodu żydowskiego z językiem hebrajskim, a także proces, który doprowadził do odrodzenia się tego języka w obrębie kultury żydowskiej. Autor ukazuje przywiązanie Żydów w Diasporze do trzech języków: hebrajskiego, aramejskiego i jidysz, wskazuje także na główną rolę, jaką w odrodzeniu hebrajskiego jako języka mówionego odegrał pochodzący z Litwy intelektualista Eliezer Ben Jehuda. Nie bez znaczenia dla stworzenia pierwszych syjonistycznych osad w Palestynie były również wysiłki podjęte przez francuskiego filantropa barona Edmonda Jamesa de Rothschild.

Słowa kluczowe: hebrajskie odrodzenie, wielka żydowska wojna językowa, współczesna rewolucja żydowska, język a tożsamość, Eliezer Ben Jehuda

Podstawa przekładu: B. Harshav, Flowers Have No Names, „Natural History” 2009, t. 118, nr 1, s. 24-29.Pliki do pobrania:

» 114_Harshav.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887