zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-2-114-14Mariola MARCZAK – Od inteligencji do klasy średniej. „Dzieje” ethosu inteligenckiego w filmie polskim po 1989 roku


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Inteligencja w społeczeństwach Europy Zachodniej pełni funkcje kulturotwórcze, które charakteryzowane są przez pewien zbiór wartości wywiedzionych z oświecenia (imperatyw dążenia do prawdy, krytycznej oceny rzeczywistości, niezależności intelektualnej i politycznej). W Polsce warstwa ludzi wykształconych, na której ciąży obowiązek przekraczania partykularnych interesów i przyjmowania odpowiedzialności za zbiorowość, kształtowała się w okresie romantyzmu i utraty niepodległości, dlatego też najistotniejsze elementy ethosu polskiej inteligencji wywodzą się z tego nurtu kulturowego i pozostają w ścisłym związku z tradycją niepodległościową. W okresie po transformacji ustrojowej inteligencja polska została poddana szczególnej presji, której efektem była jej wielotorowa transformacja; modyfikacji ulegał również ethos inteligencki zastępowany ethosem klasy średniej. Kino tego okresu, rozpatrywane całościowo dokumentuje ten proces w wielu istotnych aspektach.

Słowa kluczowe: inteligencja, intelektualiści, klasa średnia, ethos, obraz, kino polskie, socjologia filmu

Kontakt: Zakład Filmu, Telewizji i Nowych Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

E-mail: mariola.marczak.@uwm.edu.pl
Tel. 89 5246347
http://www.uwm.edu.pl/dziennikarstwo/index.php/pracownicy/322Pliki do pobrania:

» 114_Marczak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887