zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-2-114-10Danuta MUSIAŁ – Bona matrona: The meaning of Example in Constructing the Image of the Ideal Roman Woman


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W antycznym Rzymie regulatorem życia prywatnego i politycznego był zestaw wartości i norm postępowania zwany obyczajem przodków (łac. mos maiorum). Wiedzy o nim dostarczały przykłady z mitycznej i historycznej przeszłości Rzymu, zawarte przede wszystkim w dziełach historyków. Największą ich liczbę znaleźć można w Historii Rzymu Liwiusza. W opowieściach o Sabinkach, Lukrecji, Veturii i Werginii rzymski historyk maluje portrety kobiet, które można uznać za prototypy idealnej matrony. Jego zdaniem „bona matrona”, aby korzystać z należnego jej pozycji autorytetu, powinna być „pudica”, „casta”, „sancta”, „univira” i „lanifica” oraz nosić stolę. Był to zestaw wartości niezależny od rzeczywistej pozycji kobiet w rodzinie i społeczeństwie, co potwierdzają epitafia.

Słowa kluczowe: starożytny Rzym, kobiety, mos maiorum, Tytus Liwiusz, exempla, maiestas matronarum, pudicitia, exempla

Kontakt: Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Historii,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

E-mail: dmusial@umk.pl
http://www.historia.umk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=115Pliki do pobrania:

» 114_Musial.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887