zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-2-114-17Barbara OSTAFIN – Walka – pytanie – błądzenie. Życie perskiego medyka Burzuwayha w świetle księgi Kalila i Dimna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Podstawą analizowanych rozważań jest jeden z początkowych rozdziałów księgi Kalila i Dimna (Kalīla wa-Dimna), dzieła, które odegrało istotną rolę w kształtowaniu się średniowiecznej prozy arabskiej. Pochodzi ono z Indii, tam znane było jako Pańczatantra, w szóstym wieku zostało przełożone na język średnioperski (pahlavi). Okoliczności i historię przekładu z sanskrytu, języka oryginału, na średnioperski opowiadają rozdziały zamieszczone w przekładzie arabskim na początku dzieła. Bohaterem i być może w pewnym sensie autorem jednego z początkowych rozdziałów jest Burzuwayh – lekarz perskiego króla, który opowiada o swoim życiu, rozterkach i zmaganiach, poszukiwaniu prawdy. Jego wyznania przedstawione w taki sposób mogą uchodzić za pierwszą autobiografię w literaturze arabskiego średniowiecza. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji postawy bohatera względem otaczającego go świata, u podłoża której stoją nie tyle dramatyczne przeżycia Burzuwayha, ile jego spekulacje.

Słowa kluczowe: Pańczatantra, Kalīla wa-Dimna, Burzuwayh, średniowieczna proza arabska

Kontakt: Katedra Arabistyki, Instytut Orientalistyki, Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Jagielloński,
al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków

E-mail: barbara.ostafin@uj.edu.pl
http://www.arabistyka.io.filg.uj.edu.pl/barbara-ostafinPliki do pobrania:

» 114_Ostafin.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887