zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-2-114-11Małgorzata POTENT-AMBROZIEWICZ – Wizerunek życia ukrytego. Kazimiery Gruszczyńskiej droga do świętości


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule przedstawiony został wizerunek Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Pod wpływem o. Honorata Koźmińskiego Kazimiera Gruszczyńska wybrała życie ukryte. Radykalizm, z jakim mówiła o konieczności utajnienia działań zakonu, wypływał z jej pragnienia upodobnienia się do Chrystusa przez naśladowanie posłuszeństwa Maryi i św. Józefa w wypełnianiu woli Bożej. Wierność złożonym ślubom Kazimiera Gruszczyńska potwierdzała w codzienności, stając się wzorem pokory. Ukrycie realizujące się we wszystkich wymiarach życia rozumiała jako dar dla Kościoła i dla każdego człowieka. Całe życie służyła ludziom cierpiącym i odrzuconym, w tym też duchu wychowywała swoje podopieczne. Dzięki niej powstawały kościoły, szpitale i domy pomocy.

Słowa kluczowe: Kazimiera Gruszczyńska, życie ukryte, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

Kontakt: Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych,
Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin

E-mail: mpotent@vp.pl; malgorzata@ambroziewicz.eu
Tel. 81 5372697
http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2249,pl.htmlPliki do pobrania:

» 114_Potent_Ambroziewicz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887