zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-2-114-12Julia TANNER – Zdjąć ciężar stereotypu. Akcja afirmatywna a równość szans


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Argumentuję na rzecz tezy, że akcja afirmatywna stanowi ważny element walki o równość szans. W sytuacjach, gdy kobiety napotykają inne przeszkody niż mężczyźni (ucisk ekonomiczny i społeczny), usunięcie przeszkód, które przed nimi dodatkowo stoją, jest wymogiem równości szans. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest akcja afirmatywna.

Słowa kluczowe: akcja afirmatywna, równość szans, kobiety, ucisk ekonomiczny i społeczny, przeszkody

E-mail: j.k.tanner@hotmail.com
https://independent.academia.edu/TannerJulia

Autorka wyraża podziękowanie dr. Geraldowi Harrisonowi za jego uwagi dotyczące wcześniejszych wersji obecnego artykułu.Pliki do pobrania:

» 114_Tanner.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887