zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-2-114-12Julia TANNER – Zdjąć ciężar stereotypu. Akcja afirmatywna a równość szans


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Argumentuję na rzecz tezy, że akcja afirmatywna stanowi ważny element walki o równość szans. W sytuacjach, gdy kobiety napotykają inne przeszkody niż mężczyźni (ucisk ekonomiczny i społeczny), usunięcie przeszkód, które przed nimi dodatkowo stoją, jest wymogiem równości szans. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest akcja afirmatywna.

Słowa kluczowe: akcja afirmatywna, równość szans, kobiety, ucisk ekonomiczny i społeczny, przeszkody

E-mail: j.k.tanner@hotmail.com
https://independent.academia.edu/TannerJulia

Autorka wyraża podziękowanie dr. Geraldowi Harrisonowi za jego uwagi dotyczące wcześniejszych wersji obecnego artykułu.Pliki do pobrania:

» 114_Tanner.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887