zobacz powiększenie


ETHOS WIZERUNKU 2(114)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 29
2016 nr 2(114)

ETHOS WIZERUNKU

ZROZUMIEĆ WIZERUNEK

O WIZERUNKU FILOZOFA

WIZERUNEK JAKO TWÓR SPOŁECZNY

PRZEMIANY WIZERUNKÓW

O WIZERUNKU CZŁOWIEKA W KULTURZE PERSKIEJ

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Katarzyna SZYMALA – Pojednanie jako możliwy projekt. W stronę teleologicznie rozumianej natury (rec. A. Gawkowska, Skandal i ekstaza. Nowy Feminizm na tle koncepcji pojednania według Jana Pawła II, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015)
 • Tomasz GARBOL – Diablica (rec. M. Kwaśnicka, Jadwiga, Teologia Polityczna, Warszawa 2015)
 • Maciej NOWAK – W.H. Auden czyta Shakespeare’a w Nowym Jorku (rec. W.H. Auden, Wykłady o Shakespearze, tłum. P. Nowak, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego–Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2015)
 • Ks. Paweł PRÜFER – Socjologiczny wgląd w moralność (rec. Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, red. J. Mariański, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015)
 • Propozycje „Ethosu” (A. Arno, Jaka szkoda. Krótkie życie Pauli Modersohn-Becker, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2015; Pseudo-Filon, Księga starożytności biblijnych, tłum. ks. Ł. Laskowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015; J. Merecki SDS, Persona e famiglia, Edizione Cantagalli, Siena 2016)

SPRAWOZDANIA

 • Paweł PIJAS – Prawo – sprzeciw – sumienie (Konferencja „Klauzula sumienia w kontekście etyk zawodowych”, KUL, Lublin, 5-6 XI 2015)
 • Sylwia SURDYKOWSKA – „Reorientacje” (Cykl spotkań upowszechniających wiedzę o świecie Azji i Afryki, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego–barStudio przy Teatrze Studio, Warszawa)
 • Zuzanna B. GĄDZIK – Ochrona życia – nowe wyzwania (Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia”, KUL, Lublin, 27 XI 2015)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Patrycja MIKULSKA – Dürer i kultura selfie

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887