zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-3-115-10Tomasz GARBOL – Otwórz się. Kilka refleksji o literaturze i chrześcijaństwie


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł dotyczy obrazu chrześcijaństwa w literaturze polskiej ostatnich kilkunastu lat. Wyróżniono w nim dwie zasadnicze postawy intelektualne i artystyczne. Pierwsza – to wiara w moc słowa literackiego zastępująca wiarę w istnienie transcendentnego punktu odniesienia. Druga – to niewiara w zbawczą moc słowa literackiego, w jego samowystarczalność, prowadząca do postaw religijnych, ustanawianych przez pisarzy rozczarowanych sekularyzmem nowoczesności: Przemysława Dakowicza, Martę Kwaśnicką, Justynę Bargielską.

Słowa kluczowe: literatura a religia, chrześcijaństwo w literaturze, sekularyzm, nowoczesność

Kontakt: Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną, Wydział Nauk Humanistycznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
ul. Norwida 4, 20-061 Lublin

E-mail: http://pracownik.kul.pl/tomasz.garbol/kontakt
Tel. 81 5321139
http://pracownik.kul.pl/tomasz.garbol/dorobekPliki do pobrania:

» 115Garbol.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887