zobacz powiększenie


Bronisław JAKUBIEC SDS – Sukienka z habitu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Rok 2016 to rok jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski oraz zakończenia roku życia konsekrowanego, który ogłosił papież Franciszek. W oba te wydarzenia w szczególny sposób wpisuje się fenomen życia zakonnego.

Sukienka z habitu to spisane przeze mnie w roku 1981 wspomnienia siostry zakonnej, matki przeoryszy Jadwigi Jóżak, benedyktynki. Opowiedziała mi o nich pewnego letniego dnia podczas rekreacji – spędziłem z nią ten czas w klasztornym wirydarzu w Wołowie. W klasztorze tym wkrótce po otrzymaniu święceń kapłańskich w okresie wakacyjnym zastępowałem kapelana.

Matka Przeorysza podzieliła się ze mną historią, w której uczestniczyła. Po zakończeniu drugiej wojny światowej benedyktynki ormiańskie, siostry klauzurowe, z powodu kasacji klasztorów musiały opuścić swój klasztor we Lwowie. Wyjeżdżając, głęboko wierzyły, że – jak zapowiedział im to abp Józef Teodorowicz – po siedemdziesięciu latach powrócą do Lwowa. Tak też się stało, albowiem właśnie w 2016 roku metropolita lwowski obrządku łacińskiego abp Mieczysław Mokrzycki sprowadził siostry benedyktynki z powrotem do Lwowa.

Wspomnienia Matki Przeoryszy ukazują jej tułaczy los, próbę adaptacji do warunków życia poza klauzurą, w świecie świeckim, i tęskne oczekiwanie na powrót do życia zakonnego. Ukazują wierność powołaniu zakonnemu i dają świadectwo poświęcenia, które okazało się niezbędne, by można było pokonać przeszkody i dotrzeć do celu: powrócić do życia zakonnego.

Słowa kluczowe: życie zakonne, benedyktynki ormiańskie, historia klasztorów na Ukrainie po drugiej wojnie światowej, s. Jadwiga Jóżak, abp Józef Teodorowicz, abp Mieczysław Mokrzycki

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218Pliki do pobrania:

» 115Jakubiec.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887