zobacz powiększenie


CHRZESCIJAŃSTWO W KULTURZE ZACHODU 3(115)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 29
2016 nr 3(115)

CHRZESCIJAŃSTWO W KULTURZE ZACHODU

U ŹRÓDEŁ

DUSZA KULTURY

CHRZEŚCIJAŃSKIE INSPIRACJE

RELIGIA – NAUKA – ETYKA

Wokół Tadeusza Stycznia SDS koncepcji autonomii etyki

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

PONTYFIKAT W OCZACH ŚWIATA

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Adam F. BARAN – Młoda inteligencja katolicka w Polsce w realiach powojennych (rec. A. Friszke, Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka, Towarzystwo „Więź”–Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015)
 • Tomasz GARBOL – Szczeliny (rec. P. Dakowicz, Ćwiczenia duchowne. Poematy, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2016)
 • Jarosław KUPCZAK OP – Spór o prawo do wolności religijnej (rec. D.L. Schindler, N.J. Healy Jr., Freedom, Truth, and Human Dignity: The Second Vatican Council’s Declaration on Religious Freedom. A New Translation, Redaction History, and Interpretation of „Dignitatis Humanae”, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan–Cambridge, UK, 2015)
 • Małgorzata PEROŃ – Myśląc Polska (rec. Literatura – kultura – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015)
 • Anna PODSTAWKA – Moce papieskiego słowa (rec. Karol Wojtyła–Jan Paweł II. Artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015)
 • Maciej B. STĘPIEŃ – W kręgu refleksji o New Age (rec. R.T. Ptaszek, Nowa era religii? Ruch New Age i jego doktryna. Aspekt filozoficzny, Wydawnictwo KUL–Wydawnictwo Academicon, Lublin 2015)
 • Propozycje „Ethosu” (A. Kołodziejska, Karol Wojtyła – dramaturg. Twórczość dramatyczna oraz związki Karola Wojtyły z Teatrem Rapsodycznym, patronat honorowy: Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa [b.r.w.]; K. Dybciak, Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016; T. Michael, British Romanticism and the Critique of Political Reason, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2016)

SPRAWOZDANIA

 • Konrad ZABOROWSKI SDS – Jubileuszowe spotkanie polskich filozofów (X Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 15-19 IX 2015)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887