zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-3-115-16Jarosław MERECKI SDS – Etyka i antropologia są jednym. Uwagi na marginesie artykułu Tadeusza Stycznia SDS Problem autonomii etyki


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł zawiera kilka uwag nawiązujących do tekstu Tadeusza Stycznia Problem autonomii etyki. Najpierw przypominam kontekst historyczny, w jakim powstał omawiany tekst, oraz umieszczam go w ramach badań jego autora nad metodologicznym i epistemologicznym statusem etyki, a następnie dołączam dwie uwagi: pierwsza odnosi się do pojęcia autonomii podmiotu moralnego, druga zaś do związku etyki z antropologią, który moim zdaniem jest ściślejszy niż to sugeruje tekst Stycznia.

Słowa kluczowe: Tadeusz Styczeń SDS, autonomia etyki, autonomia podmiotu moralnego, status etyki, związek etyki z antropologią filozoficzną

Niniejszy tekst stanowi zmienioną wersję wystąpienia, które przedstawione zostało podczas seminarium „Autonomia etyki dziś”, zorganizowanego przez Instytut Jana Pawła II KUL 11 grudnia 2015 roku.

Kontakt: Pontificio Istituto Giovanni Paolo per studi su Matrimonio e Famiglia,
Pontificia Università Lateranense,
Piazza San Giovanni in Laterano 4, 00120 Città del Vaticano, Włochy

E-mail: merecki@istitutogp2.it
http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=205
http://www.istitutogp2.it/dblog/articolo.asp?articolo=151

Pliki do pobrania:

» 115Merecki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887