zobacz powiększenie


Adam F. BARAN – Niezłomny. O Janie Rodowiczu „Anodzie”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przypomina postać Jana Rodowicza „Anody”, jednego z bohaterów Polski podziemnej: uczestnika słynnej akcji pod Arsenałem i wielu innych działań podejmowanych przeciwko niemieckiemu okupantowi przez harcerskie Szare Szeregi oraz przez Armię Krajową, a także żołnierza powstania warszawskiego. Autor przedstawia biografię Rodowicza w świetle najnowszych publikacji historycznych, nie tylko opisując jego wojenne dokonania, ale również podejmując temat jego powojennych losów, przede wszystkim aresztowania przez komunistyczne służby bezpieczeństwa i śmierci, której okoliczności do dziś owiane są tajemnicą.

Słowa kluczowe: Jan Rodowicz „Anoda”, harcerstwo, Szare Szeregi, akcja pod Arsenałem, Aleksander Kamiński, Polska Podziemna, batalion „Zośka”, batalion „Parasol”, powstanie warszawskie, Armia Krajowa, Henryk Kozłowski „Kmita”, Barbara Wachowicz

Kontakt: Zakład Dziejów Ziem Wschodnich, Instytut Studiów Politycznych,
Polska Akademia Nauk, ul. Polna 18/20, Warszawa
E-mail: afbaran@isppan.waw.pl
Tel. 22 8255221
http://english.isppan.waw.pl/faculty/associate-professor-adam-f-baran/Pliki do pobrania:

» 116_Baran.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887