zobacz powiększenie


Adam F. BARAN – Niezłomny. O Janie Rodowiczu „Anodzie”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przypomina postać Jana Rodowicza „Anody”, jednego z bohaterów Polski podziemnej: uczestnika słynnej akcji pod Arsenałem i wielu innych działań podejmowanych przeciwko niemieckiemu okupantowi przez harcerskie Szare Szeregi oraz przez Armię Krajową, a także żołnierza powstania warszawskiego. Autor przedstawia biografię Rodowicza w świetle najnowszych publikacji historycznych, nie tylko opisując jego wojenne dokonania, ale również podejmując temat jego powojennych losów, przede wszystkim aresztowania przez komunistyczne służby bezpieczeństwa i śmierci, której okoliczności do dziś owiane są tajemnicą.

Słowa kluczowe: Jan Rodowicz „Anoda”, harcerstwo, Szare Szeregi, akcja pod Arsenałem, Aleksander Kamiński, Polska Podziemna, batalion „Zośka”, batalion „Parasol”, powstanie warszawskie, Armia Krajowa, Henryk Kozłowski „Kmita”, Barbara Wachowicz

Kontakt: Zakład Dziejów Ziem Wschodnich, Instytut Studiów Politycznych,
Polska Akademia Nauk, ul. Polna 18/20, Warszawa
E-mail: afbaran@isppan.waw.pl
Tel. 22 8255221
http://english.isppan.waw.pl/faculty/associate-professor-adam-f-baran/Pliki do pobrania:

» 116_Baran.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887