zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-12Ks. Marcin FERDYNUS – Projektowanie osób? O depersonalizacji człowieka we współczesnym transhumanizmie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Osiągnięcia nauk biomedycznych pozwalają obecnie ingerować w naturę ludzką w stopniu, w jakim wcześniej nie było to możliwe. Zwolennicy takich działań, zwłaszcza transhumaniści, starają się przekonywać, że kierunek ingerencji wyznaczony przez postęp technologiczny jest nieuchronny, a wszelkie wątpliwości związane z biomedycznym doskonaleniem człowieka okazują się pozbawione wystarczających racji. Celem artykułu jest próba rozważenia, czy realizacja zgłaszanego przez transhumanistów postulatu przekształcenia człowieka w postczłowieka stanowiłaby akt depersonalizacji. Przeprowadzone analizy pokazują, że można tu mówić o depersonalizacji w dwojakim sensie: o próbie zanegowania właściwego i pełnowartościowego odniesienia do osoby (a więc o deprecjonowaniu miłości bezwarunkowej) oraz o instrumentalizacji ludzkiego życia.

Słowa kluczowe: depersonalizacja, transhumanizm, natura ludzka, biomedyczne doskonalenie

Kontakt: Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie,
ul. Papieża Pawła VI 2, 71-459 Szczecin

E-mail: marcin.ferdynus@wp.plPliki do pobrania:

» 116_Ferdynus.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887