zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-06Tadeusz KOBIERZYCKI – Czy osoba istnieje? „Ja” i osobowość – dezintegracja i transcendencja


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Osobowość w dynamicznej teorii Kazimierza Dąbrowskiego (1902-1980) jest dana i zadana w planie immanencji, rozwija się. Jest to możliwe tylko dlatego, że dysponuje ona potencjałami transcendencji. Te pozwalają przekraczać jej deficyty bytowe, które pojawiają się w określonych stanach: narodzin, rozwoju i niedorozwoju, w dezintegracji, w kryzysie, w chorobie, a nawet w śmierci. Osobowość, realizującą się w planie immanencji, przed całkowitym rozpadem chroni siła transcendencji. Może być ona utożsamiana z siłą życia, zdrowia, zmartwychwstania i nawet zabawienia. Byt psychofizyczny zmierza do tego, co nieuwarunkowane fizycznie, a więc do świata metafizycznego. Aby dać pełen obraz teorii osobowości jako formy bytu ludzkiego, trzeba najpierw rozpatrzyć najważniejsze stanowiska, jakie sformułowano w filozofii i psychologii związanej z analizą istnienia.

Słowa kluczowe: ja, osobowość, dezintegracja, transcendencja, istnienie

Kontakt: Instytut Ego-Analizy Askeion,
www.dezintegracja.pl

E-mail: askeion@poczta.fm
http://dezintegracja.pl/tadeusz-kobierzycki-dr-hab-prof-um-fryderyka-chopina/Pliki do pobrania:

» 116_Kobierzycki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887