zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-07Filip MAJ – „Ciągła melodia naszego życia”. Osobowość, ja i twórczość jako formy istnienia podmiotowego według Henri Bergsona


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst jest próbą rekonstrukcji koncepcji „ja” i osobowości według Henri’ego Bergsona w świetle jego koncepcji ewolucji twórczej. Pojęcia „ja” i osobowości w filozofii Bergsona pełnią funkcję łączenia i odgraniczania przedmiotowych i podmiotowych aktów ludzkich. Pierwsze z nich określają miejsce ewolucyjnego jednoczenia się „trwania” i „rozwoju” oraz konfliktu między tym, co gatunkowe, a tym, co jednostkowe, drugie zaś mają charakter podmiotowy i pozwalają określać się jako procesy twórczej wolności. Bergsona koncepcja dwóch „ja” (głębokiego i powierzchniowego) jest rozpatrywana jako korespondująca z dwiema koncepcjami twórczości, z ujęciem ewolucyjnym i kreacyjnym.

Słowa kluczowe: osobowość, ja, ewolucja twórcza, inklinacje, wolność

Kontakt: Department of Philosophy, University of Fort Hare, Chris Hani Building,
45 Church Street, East London 7426,
Republika Południowej Afryki

E-mail: fmaj@ufh.ac.za
http://www.ufh.ac.za/faculties/social-sciences/departments/philosophy/staff/filip-majPliki do pobrania:

» 116_Maj.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887