zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-07Filip MAJ – „Ciągła melodia naszego życia”. Osobowość, ja i twórczość jako formy istnienia podmiotowego według Henri Bergsona


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst jest próbą rekonstrukcji koncepcji „ja” i osobowości według Henri’ego Bergsona w świetle jego koncepcji ewolucji twórczej. Pojęcia „ja” i osobowości w filozofii Bergsona pełnią funkcję łączenia i odgraniczania przedmiotowych i podmiotowych aktów ludzkich. Pierwsze z nich określają miejsce ewolucyjnego jednoczenia się „trwania” i „rozwoju” oraz konfliktu między tym, co gatunkowe, a tym, co jednostkowe, drugie zaś mają charakter podmiotowy i pozwalają określać się jako procesy twórczej wolności. Bergsona koncepcja dwóch „ja” (głębokiego i powierzchniowego) jest rozpatrywana jako korespondująca z dwiema koncepcjami twórczości, z ujęciem ewolucyjnym i kreacyjnym.

Słowa kluczowe: osobowość, ja, ewolucja twórcza, inklinacje, wolność

Kontakt: Department of Philosophy, University of Fort Hare, Chris Hani Building,
45 Church Street, East London 7426,
Republika Południowej Afryki

E-mail: fmaj@ufh.ac.za
http://www.ufh.ac.za/faculties/social-sciences/departments/philosophy/staff/filip-majPliki do pobrania:

» 116_Maj.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887