zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-09Robert POCZOBUT – Kategoria osoby w kontekście kognitywistyki


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Osoba jest podstawową kategorią badawczą etyki i antropologii filozoficznej. Od kilkunastu lat pojawiają się również prace zaliczane do szeroko rozumianej kognitywistyki, w których obiektem badań jest osobowy wymiar człowieka. Powstaje pytanie: Czy metody badawcze kognitywistyki pozwalają na analizę procesów tworzących osobowy poziom organizacji systemów poznawczych? A jeśli tak, to jaka koncepcja osoby jest przez nie implikowana? Czy wyniki badań kognitywistycznych pozwalają na ogłoszenie „śmierci osoby”? W artykule staram się wykazać, że chociaż rozwój kognitywistyki wymusza rewizję podstawowych kategorii potocznych i filozoficznych, takich jak umysł, świadomość, poznanie czy wolna wola, nie prowadzi on jednak do prostej eliminacji kategorii osoby. Umożliwia natomiast odkrycie subosobowych (neuroobliczeniowych) mechanizmów leżących u podstaw procesów charakterystycznych dla wymiaru osobowego, prowadząc tym samym do swoiście rozumianej naturalizacji kategorii osoby.

Słowa kluczowe: osoba, kognitywistyka, świadomość, mechanizmy poznawcze, emergencja, redukcja, eliminacjonizm

Kontakt: Zakład Epistemologii i Kognitywistyki,
Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku,
Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

E-mail: rpoczobut@gmail.com
http://soc.uwb.edu.pl/pl/instytut-is/katedry-zaklady/47-zaklad-ontologii-i-epistemologii/59-robert-poczobutPliki do pobrania:

» 116_Poczobut.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887