zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-18Piotr ŚLĘCZKA SDS – Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Jesienią 2016 roku okazało się, że obywatelska inicjatywa rozszerzenia prawnej ochrony życia dzieci poczętych nie znajdzie politycznego poparcia w polskim parlamencie. W publiczną debatę na temat zakresu legalności aborcji w Polsce włączyli się publicyści, dziennikarze, politycy, jak również niektórzy filozofowie i etycy katoliccy, między innymi ks. Alfred Wierzbicki. Jego teza o „mądrym prawie”, które w pewnych sytuacjach pozostawia kobiecie ostateczną decyzję w sprawie życia dziecka poczętego, na gruncie etyki personalistycznej jest niemożliwa do uzasadnienia. Tekst ma charakter polemiczny wobec poglądu wyrażonego przez księdza Wierzbickiego i zawiera krytykę „argumentu z kompromisu”, przywoływanego przez zwolenników zachowania w polskim prawie cywilnym legalności aborcji w wymiarze przyjętym w ustawie z roku 1993. Ważnym ogniwem przedstawionej krytyki jest analiza logiczno-etyczna przyjmowanych obecnie procedur uchwalania prawa w polskim parlamencie. To one bowiem sprawiają, że dla posła pro- life niemożliwe jest dzisiaj konsekwentne i zgodne z sumieniem prezentowanie swojego stanowiska aksjologicznego.

Słowa kluczowe: aborcja, prawo do życia, kompromis, etyka prawa

Kontakt: Centrum Formacji Duchowej,
ul. Głowackiego 3, 32-540 Trzebinia

E-mail: piotr.sleczka@mailsds.org
Tel. 32 7535480
http://www.cfd.sds.pl/?d=more,942,155Pliki do pobrania:

» 116_Sleczka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887