zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-16Joanna WOJNICKA – Beginka we współczesnej Europie. O filmie Hadewijch Brunona Dumonta


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł został poświęcony filmowi Hadewijch francuskiego twórcy Brunona Dumonta i jest spojrzeniem na ten obraz z perspektywy współczesnego doświadczenia religijnego. Bruno Dumont jako jeden z najciekawszych francuskich twórców nawiązuje w swoim filmie do tradycji reprezentowanej przez Roberta Bressona. Bohaterka filmu, współczesna dziewczyna zafascynowana postacią średniowiecznej mistyczki Hadewijch, przeżywa swoją religijność w świecie całkowicie wyjałowionym z jakiegokolwiek metafizycznego kontekstu. Jej osamotnienie prowadzi ją do środowiska islamskich terrorystów. Wieloznaczny obraz Dumonta prowokuje wiele pytań i choć nie podsuwa jednoznacznej odpowiedzi, to przenikliwie diagnozuje pewne elementy kondycji współczesnej zachodniej Europy.

Słowa kluczowe: Hadewijch, Bruno Dumont, Robert Bresson, Hadewijch, współczesna mistyka, współczesna religijność, duchowość chrześcijańska, islam

Kontakt: Katedra Historii Filmu, Instytut Sztuk Audiowizualnych,
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail: wojnicka@uj.edu.pl
http://www.film.uj.edu.pl/dr-joanna-wojnickaPliki do pobrania:

» 116_Wojnicka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887