zobacz powiększenie


KONIEC OSOBY? 4 (116)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 29
2016 nr 4(116)

KONIEC OSOBY?

OSOBA JAKO PODMIOT

STAWANIE SIĘ OSOBY?

OSOBA
KATEGORIA NIEADEKWATNA?

ZDZIWIENIE OSOBĄ

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

 • Adam F. BARAN – Niezłomny. O Janie Rodowiczu „Anodzie”

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Patrycja MIKULSKA – Personalizm i stereotypy (rec. J. Melonowska, Osob(n)a: kobieta a personalizm Karola Wojtyły–Jana Pawła II. Doktryna i rewizja, Difin, Warszawa 2016)
 • Robert T. PTASZEK – „Człowiek nie może zagubić właściwego sobie miejsca wśród tego świata” (rec. Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły, red. Ch. Böhr, Ch. Schmitz, Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa 2016)
 • Ks. Sławomir NOWOSAD – Przemienienie ekologiczne (rec. Toward an Ecology of Transfiguration: Orthodox Christian Perspectives on Environment, Nature and Creation, red. J. Chryssavgis, B.V. Foltz, Fordham University Press, New York 2013)
 • Patrycja WŁODEK – Grzechy kolonializmu (rec. K. Loska, Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego świata, Universitas, Kraków 2016)
 • Mariusz ZEMŁO – Dokąd zmierza religijność w czasach współczesnych? (rec. J. Mariański, Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016)
 • Propozycje „Ethosu” (N.M. Farooq, Undisciplined: Science, Ethnography, and Personhood in the Americas 1830-1940, New York University Press, New York 2016; Benedykt XVI, P. Seewald, Ostatnie rozmowy, tłum. J. Jurczyński SDB, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2016)

SPRAWOZDANIA

 • Adam FITAS – Od bożków do celebrytów, czyli idol w kulturze (Ogólnopolska konferencja naukowa „Idol w kulturze”, KUL, Lublin, 12 V 2016)
 • Marek WÓDKA – Antropologia filozoficzna wobec kryzysu Europy (Sympozjum „Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego” KUL, Lublin, 24 X 2016) (Sympozjum „Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego”, KUL, Lublin, 24 X 2016)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Mirosława CHUDA – Błędny czytelnik

BIBLIOGRAFIA 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887