zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-13Paweł BEM – Filologia: nieprzerwana wola zrozumienia innego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest próbą zarysowania naukowego przeznaczenia badań filologicznych oraz ich funkcji społecznej. Na podstawie krytycznych ocen dorobku światowej filologii autor kwestionuje niektóre paradygmaty myślenia o tej dyscyplinie nauki oraz postuluje jej wykładnię, zgodnie z którą zasadniczym celem filologii – jako sztuki akceptacji oraz poszanowania unikalności tekstu będącego efektem cudzego procesu myślowego – jest próba zrozumienia innego.

Słowa kluczowe: filologia, edytorstwo naukowe, tekstologia, krytyka tekstu, nowa filologia

Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu „Redefniowanie filologii”, nr 0031/NPRH2/H11/81/2012.

Kontakt: Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego,
Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk,
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

E-mail: pawel.bem@ibl.waw.pl
http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/bem-pawelPliki do pobrania:

» 117_Bem.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887