zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-20Henryk DUDA – „Uniwersytet jest najważniejszy”. Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule przedstawiono publikacje profesora Stefana Sawickiego (ur. 1927 r.) poświęcone idei uniwersytetu katolickiego. Zdaniem autora artykułu najważniejszą kwestią dla Stefana Sawickiego jest relacja między nauką a wiarą, ratio et fides, a więc pytanie o to, czym jest uniwersytet oraz czym uniwersytet katolicki różni się od innych uniwersytetów. Pozostałe kwestie, na przykład sposób nazywania uniwersytetów katolickich, problematyka badawcza, wielkość uniwersytetu czy otwartość na innych a własna tożsamość, wyrastają bezpośrednio z odpowiedzi na te pytania. Teksty Stefana Sawickiego nie dają gotowej odpowiedzi, jak w danym momencie histo­rycznym uniwersytet katolicki powinien być zorganizowany ani jak powinien działać. Ich autor pragnie jednak, aby pobudzały one „do refleksji i dyskusji nad tym, czym powinien i może być obecnie tego typu uniwersytet, zwłaszcza we współczesnej Polsce” (S. Sawicki, O uniwersytecie katolickim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s. 8). Sawicki dodaje: „Dobrze by też było, aby nie ograniczać się przy tym do ogólnych formuł dotyczących katolickości uczelni, ale podjąć próbę wskazania, jak należy tę katolickość urzeczywistniać w uniwersyteckiej prakty­ce” (tamże). Można tekstów Sawickiego nie czytać, ale nie można – myśląc o uniwersytecie katolickim – podniesionych przez ich autora kwestii nie dostrzegać.

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, uniwersytet, uniwersytet katolicki, problematyka badawcza podejmowana w ramach uniwersytetu, Stefan Sawicki, szkolnictwo wyższe we współczesnej Polsce

Kontakt: Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: henryk.duda@kul.pl
Tel. 81 4454431
http://www.kul.pl/dr-hab-prof-kul-henryk-duda,art_27886.htmlPliki do pobrania:

» 117_Duda.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887