zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-19Adam FITAS – Błędny czytelnik i literatura. Uwagi po lekturze tekstu Mirosławy Chudej Błędny czytelnik


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest polemiką z esejem Mirosławy Chudej zatytułowanym Błędny czytelnik (zob. M. Chuda, Błędny czytelnik, „Ethos” 29(2016) nr 4, s. 385-388). Polemika dotyczy głównie powinowactw między czytaniem a innymi nałogami (jak siecioholizm czy narkomania) oraz znaczenia i podstawowych funkcji literatury w życiu człowieka.

Słowa kluczowe: literatura, czytanie, lektura, nałóg

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: http://pracownik.kul.pl/adam.fitas/kontakt
Tel. 81 4454015; 81 4454425
http://www.kul.pl/dr-adam-fitas,art_28050.html  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887