zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-04Ks. Marek SKIERKOWSKI – Obcy wśród swoich. Jezus w Jerozolimie


Cena brutto: 7,00 PLN

Jezus, otoczony w Galilei przez tłumy ludzi, doświadcza w stołecznej Jerozolimie radykalnej obcości. Po dokonaniu profetyczno-mesjańskiego czynu w świątyni (wywrócenia stołów przekupniów) ściąga na siebie wrogość władz żydowskich, które podejmują kroki prowadzące do Jego zgładzenia. Jezus odbierany jest w Jerozolimie jako heretyk, który rzekomo naruszył integralność judaizmu i w ten sposób sam wyalienował się z tej religii. Władze żydowskie nie są bowiem w stanie zaakceptować Boskiej tożsamości Jezusa, zamykając się tym samym na dokonanie się w Nim pełni Objawienia, czyli przekształcenia się judaizmu biblijnego w chrześcijaństwo.

Słowa kluczowe: Jezus, chrystologia fundamentalna, proces Jezusa, Sanhedryn, Kajfasz, Piłat

Kontakt: Katedra Chrystologii Fundamentalnej, Instytut Dialogu Kultury i Religii,
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

E-mail: m.skierkowski@uksw.edu.pl
Tel. 22 5618856
http://teologia.uksw.edu.pl/node/664Pliki do pobrania:

» 117_Skierkowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887