zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-12Maciej TROJAN, Julia SIKORSKA – Grzech antropocentryzmu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Zainteresowanie życiem innych gatunków jest być może cechą wpisaną w nasze geny. Dziedziny takie, jak psychologia porównawcza czy etologia, koncertują się na odnajdywaniu i opisywaniu ewolucyjnych procesów stojących za powstaniem umysłu i jego złożonych funkcji poznawczych. Częstą przeszkodą na tej drodze jest nasze przywiązanie do antropocentrycznego spostrzegania świata. Przekonanie, że człowiek jest kimś lepszym i unikalnym, często wykrzywia percepcję badaczy. Tymczasem dane naukowe gromadzone na przestrzeni ostatnich 150 lat zdają się wskazywać, że w istocie tak nie jest. Zmuszeni jesteśmy redefiniować człowieka, odkrywając, że nasze unikalne cechy są często ewolucyjnie starsze i szerzej rozpowszechnione w przyrodzie, niż się nam pierwotnie wydawało.

Słowa kluczowe: hipoteza biofilna, filozofia przyrody, genom neandertalczyka, definicja gatunku ludzkiego, ewolucjonizm, problem Wallace’a, umysł ludzki, antropocentryzm, antropomorfizm, mentalne podróże w czasie, nauka języka, psychologia porównawcza, etologia

Kontakt: Maciej Trojan, Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej, Katedra Psychologii,
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń; Julia Sikorska,

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń

E-mail: (Maciej Trojan) maciej.trojan@umk.pl;
(Julia Sikorska) julia.sikorska@umk.pl

Tel. 56 6113658
http://psychologia.umk.pl/about-us/dr-hab-Maciej-Trojan-prof-UMK
http://psychologia.umk.pl/about-us/mgr-Julia-SikorskaPliki do pobrania:

» 117_Trojan_Sikorska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887