zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-06Krzysztof T. WIECZOREK – Opuścić bezpieczne schronienie. Problem obcości w świetle filozofii dialogu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Europa, chcąc nie chcąc, musi zmierzyć się dziś z problemem stosunku do obcych. Nie wystarczą tymczasowe rozwiązania, nie pomoże uszczelnianie granic i budowanie obozów dla uchodźców. Potrzebne jest gruntowne przemyślenie tematu. W tym celu warto sięgnąć po inspiracje do filozofii. Takich inspiracji autor poszukuje na drodze krytycznej lektury tekstów Martina Bubera, Ferdinanda Ebnera, Franza Rosenzweiga, Emmanuela Lévinasa, Józefa Tischnera i Marcii Sá Cavalcante Schuback. Wynika z nich potrzeba rozumienia kategorii obcości jako zrelatywizowanej do określonej wspólnoty kulturowej oraz ustosunkowania się do następujących problemów: (1) czy obcość jest cechą nieredukowalną i nieusuwalną, czy stanem tymczasowym i możliwym do przezwyciężenia; (2) które elementy europejskiej tradycji kulturowej wymagają przezwyciężenia, byśmy mogli skutecznie uporać się z tym problemem; (3) czy filozofia europejska potrafiła wyciągnąć trafne wnioski z tragicznych wydarzeń wojen, totalitaryzmu i ludobójstwa; (4) czy rację ma Lévinas, głosząc potrzebę nowego ugruntowania relacji etycznych dzięki myśleniu „poza filozofią”, zakładającemu „ontologiczne zerwanie” na rzecz swoiście rozumianego „désintéressement”. Autor poszukuje własnych odpowiedzi na te pytania, by lepiej zrozumieć współczesny status fenomenu obcości.

Słowa kluczowe: obcość, dialog, doświadczenie agatologiczne, topografia bytu, des-inter-esse-ment

Kontakt: Zakład Logiki i Metodologii, Instytut Filozofii,
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski,
ul. Bankowa 11, pok. 319, 40-007 Katowice

E-mail: krzysztof.t.wieczorek@us.edu.pl
Tel. 32 3591806
https://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/29942Pliki do pobrania:

» 117_Wieczorek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887