zobacz powiększenie


STRANGERS 2017 No. 1(117)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

“Ethos” 30: 2017 No. 1(117)

STRANGERS

THE BIBLE SPEAKS OF STRANGERS

OTHERNESS
A CHALLENGE FOR PHILOSOPHERS

ESTRANGEMENT—OTHERNESS—ALIENATION

STRANGERS TO THE HUMAN WORLD?

TOWARDS OVERCOMING OTHERNESS

KAROL WOJTYŁA – JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

POLEMICS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

 • Patrycja  M i k u l s k a – Friendship: The Root of Transformation (review of M. Herer’s Pochwała przyjaźni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017)
 • Jakub  M a l i k – Cutting the Sycomore Fruits (review of W. Kaczmarek, Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016)
  Books recommended by Ethos (A. Scola, Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente, Venezia: Marsilio Editori, 2017; M. Wałejko, Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)

REPORTS

 • Małgorzata G r z y w a c z – Seeking the Face of Modern Christianity: Remarks on the Papers Delivered at the International Scholarly Conference “The Phenomenon of Christianity in the 21st Century” (UAM, Poznań, 1-2 Dec. 2016)
 • Łukasz  S a r o w s k i – Entrepreneurship Facing Values (International Conference “Christianity and Economy,” KUL, Lublin, 25 Nov. 2016)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

 • Patrycja M i k u l s k a – Everyday Life

BIBLIOGRAPHY 1. ISSN 0860-8024
 2. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 12.00
 3. The quarterly Ethos is indexed by the EBSCO databases (since 2015) and by the CEEOL databases (since 2016).
 4. Index Copernicus Value 2015: 69.59
 5. Beginning with Vol. 22: 2009 No. 1-2(85-86), “The End of the Mission of the University?”, the philosophy articles published in Ethos are indexed in The Philosopher’s Index.
 6. The quarterly "Ethos" was approved for inclusion in ERIH PLUS on Jan. 13, 2015.
 7. DOI Prefix 10.12887