zobacz powiększenie


STRANGERS 2017 No. 1(117)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

“Ethos” 30: 2017 No. 1(117)

STRANGERS

THE BIBLE SPEAKS OF STRANGERS

OTHERNESS
A CHALLENGE FOR PHILOSOPHERS

ESTRANGEMENT—OTHERNESS—ALIENATION

STRANGERS TO THE HUMAN WORLD?

TOWARDS OVERCOMING OTHERNESS

KAROL WOJTYŁA – JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

POLEMICS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

 • Patrycja  M i k u l s k a – Friendship: The Root of Transformation (review of M. Herer’s Pochwała przyjaźni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017)
 • Jakub  M a l i k – Cutting the Sycomore Fruits (review of W. Kaczmarek, Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016)
  Books recommended by Ethos (A. Scola, Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente, Venezia: Marsilio Editori, 2017; M. Wałejko, Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)

REPORTS

 • Małgorzata G r z y w a c z – Seeking the Face of Modern Christianity: Remarks on the Papers Delivered at the International Scholarly Conference “The Phenomenon of Christianity in the 21st Century” (UAM, Poznań, 1-2 Dec. 2016)
 • Łukasz  S a r o w s k i – Entrepreneurship Facing Values (International Conference “Christianity and Economy,” KUL, Lublin, 25 Nov. 2016)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

 • Patrycja M i k u l s k a – Everyday Life

BIBLIOGRAPHY 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
 4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. DOI Prefix 10.12887